Andrzej Ciołkowski


Absolwent Wydziału Rolnego SGGW-AR. Ukończył studium w zakresie strategii zarządzania w samorządach w Szkole Głównej Handlowej i filialne studium Uniwersytetu w Camerino w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w zakresie wspólnotowego prawa rolnego i Wspólnej Polityki Rolnej. Makler giełd obrotu towarowego. Ukończył też roczne szkolenie z zakresu funkcjonowania administracji w Polsce i w Unii Europejskiej i zasad finansowania polityki regionalnej i polityk sektorowych Wspólnoty Europejskiej poparte studyjnym wyjazdem do Francji.

Przez dwie kadencje, w latach 1990-1998 radny Gminy Iłów. Od 1999 roku do lipca 2007 r. Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jako dyrektor wydziału oprócz zadań wynikających z regulaminowych obowiązków inicjował wiele działań mających na celu integrację i współpracę samorządów, w tym porozumienie 35 samorządów Mazowsza Zachodniego w ramach Programu Bzura Plus oraz tworzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Sochaczewskiej. Kierował zespołem opracowującym, we współpracy z Instytutem Reformy i Integracji Rolnictwa ze Wspólnotą Europejską Jean Monneta, obywatelski projekt ustawy o strukturalno – ustrojowej reformie rolnictwa.

Współtwórca i założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, od początku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia.