Bogdan Rybicki


Bogdan Rybicki
Od urodzenia związany z Ziemią Iłowską. Począwszy od szkolnych lat uczestniczy w działalności różnych organizacji społecznych i samorządowych, w trakcie pełnienia służby wojskowej był Członkiem Rady Młodzieżowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego Jednostek Specjalnych. W latach 80-tych był współzałożycielem i do 1991 roku Przewodniczącym Solidarności Rolniczej.

W latach 90-tych przez dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Iłów, w pierwszej kadencji funkcjonowania powiatów był Członkiem Zarządu Powiatu. Także dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Iłowie. Aktualnie jest prezesem OSP Giżyce i Vice Prezesem Zarządu Powiatowego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w Sochaczewie oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Jednocześnie prowadzi gospodarstwo sadownicze we wsi Stegna.