Jubileusz 500-lecia


We Mszy św. celebrę sprawują ksiądz Biskup Ordynariusz Łowicki Andrzej F. Dziuba, Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski i ksiądz komandor profesor Mariana WydraW 26 dzień lutego 2006 roku zainaugurowaliśmy jubileusz pięćsetlecia nadania naszej osadzie praw miejskich. Uroczystości rozpoczęła Msza św., w kościele parafialnym w Iłowie celebrowana między innymi przez księdza Biskupa Ordynariusza Łowickiego Andrzeja F. Dziubę, księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie i księdza komandora profesora Mariana Wydrę, do niedawna kapelana Marynarki Wojennej. W homilii wygłoszonej w czasie Mszy św., ksiądz biskup nawiązał do historycznego wydarzenia jakim była lokacja miasta, do zmiennych kolei losów ojczyzny i nieodłącznie związanych z nimi dziejów Iłowskiej Ziemi. Wskazywał po wielokroć na głęboko zakorzenioną w narodzie polskim wiarę w Boga, na zawierzenie losów ojczyzny Matce Najświętszej. Honorowy gość uroczystości Prezydent RP Ryszard Kaczorowski
Podkreślił również ogromne znaczenie budowania własnej tożsamości, dokumentowania własnej historii w pamięci kolejnych pokoleń. Ksiądz Biskup wyraził też wdzięczność organizatorom za pielęgnowanie historii i za dbałość o tradycję. W kościele, na uroczystej sumie, zgromadzili się oprócz parafian zaproszeni goście. Honorowe miejsce w prezbiterium zajął gość szczególny, prezydent RP Ryszard Kaczorowski. By dodać splendoru uroczystościom, swoją obecnością zaszczycili nas Bracia Kurkowi, w swych charakterystycznych strojach.
Dalsze uroczystości były kontynuowane w auli Gimnazjum w Iłowie. Rozpoczął je hetman Warszawskiego Bractwa Kurkowego marszałek Michał Wieremiejczyk słowami:Członkowie Bractwa Kurkowego
„Działo się to kiedy na Koronę i Wielkie Księstwo Unią połączone Iwan Srogi Moskiewski zbrojne napaści urządzał, a zagony tatarskie Kresy najeżdżały pożogę i gwałt czyniąc. Kiedy podstępne możnowładców zakusy w Mielniku ziszczone zostały i kiedy za wolą Narodu na sejmie w Radomiu Konstytucyję Nihili Novi uchwalono. Wtedy to prośb właścicieli dóbr iłowskich Margarety, Feliksa i Prokopa Radzanowskich król wysłuchać raczył.
Dnia 28 lutego, roku pańskiego 1506-ego, miłościwie panujący Król Aleksander z rodu Jagiellonów się wywodzący, wydał edykt wieś Iłów do rangi miasta podnoszący, chluby i splendoru jego mieszkańcom przyczyniająć...”.

Po takim wstępie, już bardziej współcześnie gości powitali prowadzący uroczystościUczestnicy uroczystości przewodnicząca Rady Gminy w Iłowie Wanda Dragan i prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej Andrzej Ciołkowski. Wśród zaproszonych gości oprócz wymienionych wcześniej pana prezydenta, księży biskupa, prałata i komandora przybyli szef gabinetu politycznego i doradca Premiera RP pan Marian Przeździecki, reprezentujący Ministerstwo Finansów p.p. Krzysztof Sobczak i Janusz Jasiński, wicewojewoda mazowiecki pan Cezary Pomarański, przedstawiciele powiatów płockiego i sochaczewskiego, samorządów okolicznych gmin i miasta Sochaczew.
Następnie przewodnicząca Wanda Dragan otworzyła uroczystą sesją Rady Gminy w Iłowie. W trakcie tej nadzwyczajnej sesji Ksiadz komandor profesor Marian Wydra zespół śpiewaków Filharmonii Narodowej w Warszawie wykonał trzynastowieczną pieśń Wincentego z Kielczy Gaude Mater Polonia, koledzy Gniewomir Rokosz Kuczyński i Sławomir Ambroziak odczytali przetłumaczony przez nich na język polski tekst nadania przywileju lokacji miasta a radni podjęli uchwałę o nadaniu imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Iłowie. Ostatnim punktem sesji był wykład na temat „Historii parafii iłowskiej w nawiązaniu do dziejów Ziemi Iłowskiej”. Wykład, w sposób zapewne niezamierzony, przeobraził się w pełne wspomnień, niezwykle emocjonalne wystąpienie księdza komandora Mariana Wydry, który swych bliskich związków z Iłowską Ziemią nigdy nie ukrywał.
Po zakończeniu sesji, współprowadzący uroczystość Andrzej Ciołkowski nawiązał do pierwotnych planów lutowej inauguracji. Planowany program był znacznie szerszy,Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski
bowiem elementem jej miała być także uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Iłów, zmarłemu przed trzema miesiącami, księdzu prałatowi Zdzisławowi Średzińskiemu. Podkreślił, że ksiądz Zdzisław zainspirował organizatorów do opracowania przewodnika „Świątynie i kapliczki Ziemi Iłowskiej”. Powinnością było wypełnić wolę zmarłego. Jeszcze pachnące drukarską farbą egzemplarze przewodnika, poświęconego pamięci księdza prałata, otrzymali uczestnicy uroczystości, a pierwsze jego egzemplarze przekazano najbliższej rodzinie księdza – bratankowi Leszkowi Średzińskiemu.
Mimo, że organizatorzy nie planowali wystąpień zaproszonych gości, wyjątek uczynili dla przedstawiciela honorowego patrona roku jubileuszowego Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza, Janusz Zakrzeńskioddając głos doradcy i szefa Gabinetu Politycznego Premiera RP Mariana Przeździeckiego i księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego. Obaj mówcy podkreślili duchowy i emocjonalny charakter tych uroczystości, ich znaczenie w budowanie tożsamości i rozwój patriotycznych wartości lokalnej społeczności jaką są mieszkańcy Ziemi Iłowskiej. Ksiądz Z. Peszkowski zwrócił uczestnikom uwagę na symbolikę trzech słów, na ich znaczenie w naszym życiu, a te słowa to „Pamięć, zdziwienie i tożsamość”
Uroczystości zakończył występ zespołu śpiewaków Filharmonii Warszawskiej „Ars Antiqua” i pełnego niezwykłej ekspresji Janusza Zakrzeńskiego.