Konkurs plastyczny


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej ogłasza konkurs plastyczny „Bitwa nad Bzurą w oczach współczesnego pokolenia młodych Polaków”.
Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o walkach polskich żołnierzy oraz ludności cywilnej w czasie walk nad Bzurą w 1939 roku. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodego pokolenia zainteresowań związanych z historią Polski i najbliższego otoczenia oraz krzewienie postaw patriotycznych. Konkurs będzie okazją do promowania osób uzdolnionych plastycznie.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Czas trwania konkursu: od 2 kwietnia do 2 czerwca 2009 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 19 czerwca 2009 roku.

Regulamin konkursu plastycznego pdf.