Mariusz Ambroziak


AmbroziakUrodził się w Sochaczewie w 1969 r. i choć obecnie mieszka w Warszawie, w dalszym ciągu na stałe zameldowany jest w Stegnie k. Iłowa. Od połowy lat 80. był działaczem podziemnych struktur "Solidarności". W trakcie kampanii wyborczej w 1989 r. był szefem ursuskiego Komitetu Obywatelskiego, a w latach 90. był członkiem prezydium i sekretariatu Zarządu Regionu Mazowsze "S", blisko współpracując w tym okresie z Michałem Bonim. Uczestniczył w powołaniu Młodzieżowej Agencji Pracy oraz sekretarzem generalnym i prezesem Polskiej Rady Młodzieży skupiającej ponad 40 organizacji i stowarzyszeń. Lech Wałęsa powołał go do Prezydenckiej Rady ds. Młodzieży. Od 1995 r. działacz ZChN, wpierw przewodniczący zarządu wojewódzkiego w Płocku, od 1999 r. Wiceprezes partii na Mazowszu. W wyborach w 1997 r. zdobył trzecią w kolejności liczbę głosów oddanych na kandydatów AWS, mimo że na liście znajdował się dopiero na ostatnim 10. miejscu. Do Sejmu wszedł zastępując Pawła Jarosa, który został rzecznikiem praw dziecka. Na posła RP regionu płockiego został zaprzysiężony 28 lutego 2001 r. Mariusz Ambroziak był parlamentarzystą przez siedem miesięcy. W jesiennych wyborach 2001 r. lista AWSP, z której kandydował, nie przekroczyła wymaganego 8-procentowego progu wyborczego.
Mariusz Ambroziak w latach 1997-1999 był doradcą sekretarza Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Od roku 1998 jest prezesem Brokerskiego Centrum Ubezpieczeniowego AMA. Jest również współzałożycielem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Uczestniczył w tworzeniu i rejestracji - w 2005 r. - Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. Walne zgromadzenie Wspólnoty ustanowiło go wiceprezesem zarządu.

Jest też członkiem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia Brokerów Polskich, Ochockiej Izby Gospodarczej.
Był inicjatorem i jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Do dziś pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie, wspiera je finansowo i organizacyjnie. Prywatnie interesuje się historią.