Młodzież wolna od patologii


W dniach od 7 września do 13 października 2001 roku w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Iłowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej realizowało program zajęć profilaktyczno-wychowawczych w ramach projektu finansowanego przez pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, p.n. "Młodzież wolna od patologii". Program autorstwa nauczycieli Gimnazjum w Iłowie (Bożeny Józwik i Elżbiety Kopka), skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i starszej ze środowisk wiejskich przy szerokim udziale rodziców i środowiska, realizowany był w dwóch grupach po zajęciach lekcyjnych w piątki i w soboty. Głównym zadaniem programu było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju psychofizycznego młodego człowieka, ukazywanie dróg, samorealizacja możliwości istniejących w każdym człowieku, ukazywanie wyborów w życiu codziennym oraz zagrożeń i negatywnych wpływów środowiska. Zajęcia były receptą na zagospodarowanie cennego wolnego czasu, a tym samym były przykładem dla środowisk, jak negatywnym patologiom wśród młodzieży można zapobiegać. Oprócz przygotowanej na licznych warsztatach miejscowej kadry pedagogicznej do realizacji programu zaproszono terapeutów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, podjęto współpracę z Monarem. Uwieńczeniem sześciotygodniowego programu był wyjazd dzieci i młodzieży do siedziby ośrodka Monar i wizyta Marka Kotańskiego w Iłowie.