Organizacje i jednostki organizacyjne w kraju


  • Klinika Medyczna IBIS klinika IBIS  • Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiegologo wswm  • Stowarzyszenie Polskich Mediówlogo spm
  • Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej
  • Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „ZAMEK”


  • Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą logo muzeum

  • Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy i Współpracy „Mazowsze”