Pocztówki


Kamienica w centrum Iłowa przed II wojną światową
'Kamienica w centrum Iłowa
przed II wojną światową

Iłów; ulica Warszawska w latach 60
Iłów; ulica Warszawska w latach 60

Iłów; remiza OSP przed wojną i obecnie oraz przedwojenny pomnik Marszałka J. Piłsudskiego
Iłów; remiza OSP przed wojną i obecnie
oraz przedwojenny pomnik Marszałka J. Piłsudskiego

Iłów; Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego przed wojną i obecnie oraz Gimnazjum Jana Pawła II
Iłów; Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
przed wojną i obecnie oraz Gimnazjum Jana Pawła II


Iłów; kościół, plebania i dom parafialny
Iłów; kościół, plebania i dom parafialny


Iłów; Kościół Katolicki i Kościół Ewangelicki z lat międzywojennych

Iłów; Kościół Katolicki i Kościół
Ewangelicki z lat międzywojennych

Iłów; Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Kultury, Stacja Kontroli Pojazdów i Urząd Poczty
Iłów; Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Kultury,
Stacja Kontroli Pojazdów i Urząd Poczty


Iłów z lotu ptaka
Iłów z lotu ptaka


Brzozów; Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych i Kościół Parafialny
Brzozów; Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK
Cichociemnych i Kościół Parafialny

Brzozów z lotu ptaka
Brzozów z lotu ptaka


Ziemia Iłowska w obiektywie
Ziemia Iłowska w obiektywie

Wisła w okolicach Pieczysk
Wisła w okolicach Pieczysk

Giżyce; kościół i plebania z lotu ptaka
Giżyce; kościół i plebania z lotu ptaka

Pałac w Giżycach - siedziba Domu Dziecka
Pałac w Giżycach - siedziba Domu Dziecka