O nas


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej powołała 15-osobowa grupa członków założycieli uchwalając statut stowarzyszenia na zebraniu w dniu 29 maja 2000r. Sąd Okręgowy w Płocku zarejestrował statut Stowarzyszenia 17 lipca 2000r., a Zarząd Stowarzyszenia wpisany został do rejestru sądowego w dniu 4 września 2000 r. Dziś Stowarzyszenie liczy 33 członków.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Władzę wykonawczą w Stowarzyszeniu sprawuje czteroosobowy Zarząd w składzie:

 • Andrzej Ciołkowski – Prezes

 • Bogdan Rybicki – Wiceprezes

 • Wanda Dragan – Skarbnik

 • Artur Papierowski – Członek Zarządu

 • Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Mariusz Ambroziak – Przewodniczący

 • Janusz Nowakowski

 • Sławomir Rosiak

 • Skargi i wnioski rozpatruje oraz rozstrzyga spory Sąd Koleżeński w składzie:

 • Karol Cieślak – Przewodniczący

 • Czesław Matusiak

 • Dariusz Nowakowski


 • Stowarzyszenie jest organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  Organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000146003.