Wanda Dragan


Wanda DraganUrodziła się w Iłowie, …… jakiś czas temu.
Z zawodu - rolnik, ekonomista i pedagog. Ukończyła Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy – inżynier rolnik, Wydział Ekonomiczny SGGW-AR w Warszawie – magister, Studium Resocjalizacji w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, studium w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku . Od 17 lat pracuje w Domu Dziecka w Giżycach jako nauczyciel – wychowawca.
Pasję społecznikowską wykazywała zawsze, ale jej spełnienie nastąpiło dopiero w Stowarzyszeniu. W organizacji od 2001 roku, ale od jej przystąpienia Stowarzyszenie zyskało solidny filar. Była inicjatorem i konsekwentnym realizatorem najważniejszych przedsięwzięć Stowarzyszenia. W 2004 roku była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70–lecia Szkoły Podstawowej w Iłowie i nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, współtworzyła monografię Szkoły Podstawowej w Iłowie, w 2006 roku przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu Obchodów 500-lecia Nadania Praw Miejskich dla Iłowa, jest autorem przewodnika „Świątynie i kapliczki Ziemi Iłowskiej”, wydanym przez Stowarzyszenie w 2006 roku.
W kadencji 2002-2006 - Przewodnicząca Rady Gminy w Iłowie.
Jest członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Express Sochaczewski”.
W Stowarzyszeniu „żelazną ręką trzyma finanse” pełniąc funkcję Skarbnika.