We Lwowie


Na Cmentarzu Orląt stoją, od prawej: Senator Tadeusz Ścieżko, Jacek Piekarski, Prezes Lwowskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Żołnierskimi Eugeniusz Cydzik i Prezes Stowarzyszenia Andrzej CiołkowskiStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej zorganizowało w dniach 24–28 stycznia 2001 roku wyjazd turystyczno-szkoleniowy na Ukrainę. Wzięły w nim udział 44 osoby, mieszkańcy powiatów sochaczewskiego - głównie gminy Iłów, płockiego i sierpeckiego. Wśród nich przedstawiciele władz samorządów powiatowych i gminnych, administracji rządowej, przedsiębiorcy i rolnicy.
Wrażeń uczestnikom dostarczyło zwiedzanie Lwowa, szczególnie Starego Miasta, gdzie każdy dom, każdy kamień świadczyć może o polskości tego miasta. Z żalem trzeba stwierdzić, że świetność swą Lwów tracił od 1945 roku. Mimo że nie zniszczony w czasie działań wojennych, niszczał pod panowaniem władzy sowieckiej. Na zakończenie pierwszego dnia pobytu inicjatorzy wyjazdu zorganizowali spotkanie z Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie panem Michałem Uziembło. Spotkanie poświęcone możliwościom współpracy gospodarczej z partnerami na Ukrainie pozwoliło słuchaczom odpowiedzieć na pytanie – czy na Ukrainie da się prowadzić bezpiecznie interesy?Spotkanie z Polonią lwowską
W drugim dniu, w trudnych zimowych warunkach, zwiedzaliśmy posiadłości rodowe królów Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego – zamek w Olesku i zespół pałacowy w Podchorcach. Zamek w Olesku to obecnie utrzymany w dobrym stanie obiekt muzealny, jednak pałac w Podchorcach, choć oparł się wiekom, popadł w niełaskę w czasach powojennych. Zniszczone obiekty zespołu pałacowego i zdewastowany park, to wszystko co zobaczyli w Podchorcach uczestnicy wycieczki. W drodze z Oleska do Lwowa przejeżdża się przez miejscowość Zadwórze, zwane też polskimi Termopilami. Miejsce gdzie 17 sierpnia 1920 roku oddział ochotniczej piechoty dowodzony przez kpt. Zajączkowskiego stanął na drodze kilkakrotnie liczniejszemu oddziałowi konnicy Siemiona Budionnego. Polacy otoczeni zewsząd, mimo bohaterskiej obrony ulegli bolszewikom. Siepacze Budionnego wycięli w pień, nie szczędząc jeńców, ponad 300 żołnierzy, kwiat młodzieży lwowskiej. Opór ten pozwolił na koncentracje polskim oddziałom i uratowanie Lwowa przed zajęciem przez Sowietów. W miejscu bitwy stoi monumentalny pomnik ku chwale konnicy. Historia jak widać nie dla wszystkich bywa jednako łaskawa. Drugi dzień we Lwowie zakończyliśmy spotkaniem z przedstawicielami Polonii lwowskiej.
W kolejnym dniu przy pięknej pogodzie zwiedzaliśmy Cmentarz Łyczakowski. Obecność przy grobach znamienitych Polaków stała się okazją do wspomnień i zadumy. Kulminacyjnym punktem zwiedzania łyczakowskiej nekropoli była pobyt uczestników na odnawianym w trudach i przy wielu przeciwnościach Cmentarzu Orląt Lwowskich. Zarząd Stowarzyszenia składa wieniec na Cmentarzu OrlątZarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej złożył na płycie grobu 5 nieznanych żołnierzy z Persenkówki wieniec ufundowany przez członków stowarzyszenia. O kłopotach związanych z odnową cmentarza informował zainteresowanych Prezes Lwowskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Żołnierskimi Eugeniusz Cydzik.
W drodze powrotnej do Polski uczestnicy wycieczki spotkali się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Jaworowie z zastępcą Dyrektora SSE „Jaworów” Stepanem Wengerakiem i Dyrektorem Generalnym Autoportu Krakowiec - Sergiejem Stefanowiczem Storozukiem. Uczestnicy wycieczki na zamku w OleskuGospodarze poinformowali o historii powstania strefy, zasadach jej funkcjonowania i o możliwościach prowadzenia tam działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne. Wizyta w Jaworowie była ostatnim punktem wycieczki zorganizowanej przez stowarzyszenie.