Wymiana młodzieży 2004


Wymiana młodzieży w dniach 5 - 10 lipca 2004 w ramach projektu "Żyć w zgodzie z naturą"

W Muzeum Kolejki Wąskotorowej w SochaczewieProgram wymiany rozpoczął się od zwiedzenia Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, skąd kolejka powiozła uczestników swym starym szlakiem do Wilczych Tułowskich, położonych w Kampinoskim Parku Narodowym. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach rozpoznając i opisując charakterystyczne dla tego środowiska gatunki fauny i flory. Po przeprowadzonych warsztatach, w surowych puszczańskich warunkach, młodzi przejechali do Tułowic, gdzie czekało na nich w Osadzie Puszczańskiej ognisko. Przy pieczeniu na ognisku kiełbasek młodym towarzyszyli przedstawiciele władz Powiatu Sochaczewskiego m.in. Zwiedzanie Sejmu RPStarosta Józef Gołębiowski i Wicestarosta Marcin Kubiak. W wyprawie do Puszczy Kampinoskiej brała również udział młodzież ze szkolnych klubów europejskich z Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego i Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.Po południu kontynuowano zajęcia przewidziane programem. W Gimnazjum w Iłowie uczestnicy spotkali się by omówić szczegóły dotyczące przygotowanej przez młodzież polską ekologicznej ścieżki dydaktycznej. Na druga część zajęć, poświęconą przyrodzie ożywionej, zaprosili i gościny użyczyli myśliwi z Koła "Żbik" w Iłowie Łowczy Henryk Chmielecki i Ryszard Ryfa. Zaprezentowali swoje trofea myśliwskie i opowiedzieli o swojej .W parku w Żelazowej Woliodpowiedzialnej pracy, polegającej na dokarmianiu zwierzyny, sztucznej hodowli, dbałości o jej zdrowotność, czy liczenia ich populacji. Zajęcia na ekologicznej ścieżce zakończyło ognisko i wspólna kolacja .
Środę uczestnicy spędzili w Warszawie, zwiedzając Sejm, Senat i wybrane zabytki stolicy. Odbyło się spotkanie z członkiem Komisji Sejmowej Spraw Zagranicznych, Posłem Marianem Piłką. Poseł Piłka w swym wystąpieniu nawiązał do naszych związków z Francją, podniósł również problem miejsca Polski w zjednoczonej Europie. Żywą reakcję gości z Francji wywołały tematy dotyczące religii, tolerancji, czy relacji pomiędzy wyznawcami różnych religii. Dyskusja na te tematy była tak gorąca, że z trudem uczestnicy zdążyli zjeść obiad, a zwiedzanie Warszawy z konieczności ograniczyło się do zwiedzenia Starego Miasta. Wesele łowickie w skansenie w Maurzycach
Czwartek, uczestnicy projektu spędzili do południa na panelu dyskusyjnym i warsztatach prowadzonych w ośrodku Arka należącym do Stowarzyszenia Ekologicznego "Ziarno" w Grzybowie. W dyskusji goście z Francji przedstawili informacje na temat regionalnych i departamentalnych działań na rzecz środowiska, dbałości o jego stan, zapobieganiu i likwidacji skutków bezmyślnej ingerencji w środowisko, życia w ścisłej więzi z przyrodą. Warsztaty prowadzone przez członków Stowarzyszenia "Ziarno " prowadzone były w dwóch grupach. Każda z grup miała sposobność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w gospodarstwie Państwa Ewy Smuk i Petera Stratenwerth, w serowarni i w piekarni. Produkuje się tam żywność ekologiczną, starymi metodami, z surowców wytwarzanych we własnym gospodarstwie. W skansenie w Maurzycach Po obiedzie w ośrodku "Arka", młodzież pojechała do Żelazowej Woli, gdzie wpierw zwiedziła dworek miejsce urodzin Fryderyka Chopina, by później podziwiać i rozpoznawać unikalne okazy zasiedlające Park w Żelazowej Woli. Ostatnim punktem czwartego dnia programu był udział w spektaklu Wesela Łowickiego, w wykonaniu członków Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie". Uczestników powitał w Skansenie w Maurzycach, gdzie odbywał się spektakl, oprowadził po zgromadzonych obiektach architektury łowickiej i wspólnie bawił się w weselu Wicestarosta Łowicki. Eugeniusz Bobrowski. W piątym dniu, uczestnicy udali się do Żyrardowa. Powitali ich tam Starosta Stanisław Niewiadomski i Wicestarosta Spotkanie z władzami Powiatu Żyrardowskiego i Miasta ŻyrardówŻyrardowski Wojciech Szustakiewicz oraz dwaj Wiceprezydenci Miasta Grzegorz Kozłowski i Lucjan Chrzanowski Po krótkim spotkaniu w Miejskim Domu Kultury udali się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, gdzie odbyło się spotkanie z Zarządem przedsiębiorstwa, oraz z władzami Fundacji Ochrony Środowiska Miasta Żyrardowa i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Po spotkaniu Prezes Przedsiębiorstwa oprowadził gości po obiektach jednej z nowocześniejszych w kraju oczyszczalni ścieków komunalnych. Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Muzeum to mieści się w willi należącej do jednego z byłych właścicieli zakładów lniarskich Karola Dittricha. Wiele jest tam pamiątek po czasach świetności fabryki, po twórcy fabryki Filipie de Girard. Akcentowano szczególnie kolekcję przekazaną Muzeum przez mera Lourmarin. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Radziejowicach. Po wspólnej kolacji z władzami Powiatu i Miasta Żyrardowa młodzież przeżyła niezapomniane chwile uczestnicząc w Koncercie Finałowym Kursu Mistrzowskiego Techniki i Interpretacji Wokalnej prof. Teresy Żylis-Gara.Sendeń, pokazy sokolnicze.
W ostatnim dniu programu grupa uczestników wyjechała do Gminy Łąck Wpierw obejrzeli w Gimnazjum w Łącku prace wykonane przez dzieci i młodzież na Międzynarodowym Ekologicznym Plenerze Malarskim - Łąck 2004. Później udali się do Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego Środowisku "Zielona szkoła" w Sendeniu W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy obejrzeli pokazy sokolnicze, a później odbyli zajęcia na ścieżce dydaktycznej położonej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Ostatnim punktem programu był wspólny piknik w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Cieślaków w Oborach.